Park Allé 9

Psykologisk rådgivning

Psykologisk rådgivning har et aktuelt, tydeligt og afgrænset problemfokus samt en aftalt forløbsramme, normalt  1 - 5 konsultationer.

Rådgivningen kan være superviserende, coachende og psykoedukerende. Sidstnævnte drejer sig om, hvordan vores medfødte eller tillærte psykiske tilbøjeligheder påvirker os i forskellige situationer, og hvilke udfordringer de her giver os.

Psykoedukation vil typisk være en hjælp ved pludselige og store omvæltninger i en ellers psykisk set uproblematisk hverdag, samt ved mildere problemer med relationelle forhold, tab, vold og ulykke samt ved specifikke og besværlige - men håndterbare fobier.

Endvidere kan psykoedukation være en hjælp ved let til moderat depression og angst, når påbegyndelse af et egentligt terapeutisk forløb ikke er en mulighed her og nu, men evt. overvejes senere.

Ønskes en mere ressourcebelysende rådgivning, er psykologisk rådgivning med udgangspunkt i en personlighedstest et fornuftigt valg. Jeg er certificeret i at administrere NEO PI-R, som er en af markedets mest veldokumenterede og effektive personlighedstest. Testen er i brugen både meget omsorgsfuld og konstruktivt oplysende.

NEO PI-R resultatet kan bruges til at belyse både private og faglige kompetencer samt ledelsesstil. Testen giver dig et klart billede af dine styrker og udfordringer og hjælper til, at du kan forholde og udvikle dig både i arbejdsliv og parforhold.