Terapi

Terapi

Hvorfor terapi?

Terapi er en genvej til at lære dig selv bedre at kende, men kun det, som er bevidst, kan bevidst ændres. Man kan selvfølgelig vente og håbe på, at man tilfældigvis får særlige oplevelser, netop når man har overskud nok til at mærke, reflektere og huske. Når alt dette sker, kan det oplevede føre til positivt forandring. 

Desværre kan oplevelser være både fremmende og hæmmende, og det tager lang tid at slingre sig frem til en en positivt forandring på egen hånd, selvom man er både målbevidst og udholdende. Forandring skabes ved at styrke det fremmende i dine oplevelser og lade det hæmmende være et fravalg. Terapi er en målrettet genvej, som består i at mærke, reflektere og huske i samarbejde.

Ubeslutsomhed, stres, og modløshed drives oftest af konfliktfyldte erfaringer med følelser. Erfaringerne fører til automatiske indre restriktioner, og kan ubemærket bidrage til en selvkritik, som tærer på selvværd og glæde.

Genvejen er, at to bevidstheder, din og terapeutens, samarbejder om at opdage og mærke med accept. Terapi handler om at opdage de ubevidste negative erfaringer, og tage angsten ud af dem. Derefter vil du med større sikkerhed vælge mellem fremmende og hæmmende erfaringer og selv skabe positiv forandring i dit liv.   

Om terapi

Livet er fyldt med valg. Vi kan undgå vores følelser eller vi kan lytte til dem. Vi kan lade konflikter holde os tilbage, eller vi kan åbne op og komme tættere på dem, vi holder af.

Lad os starte med begyndelsen. Børn viser følelser, men hvis forældrene reagerer med uro eller opleves ude af kontrol, lærer barnet, at følelser skal undgåes. At vise følelser kan betyde tab af nærhed og støtte, så det er bedst at skjule dem. Med tiden bliver følelserne ladet med angst og gemt i det ubevidste, og det kræver ekstra interesse og accept at turde lytte til dem igen.

Det er vores følelsesmæssige erfaringer i situationer mere end situationerne selv, der bestemmer vores selvværd og handlen. Når vi er bevidst anerkender vores følelser og tanker, bliver vi i stand til at holde fast og være uenige med chef, være en bedre kæreste, samt rumme vores forældre og vores børn. 

Metode

Jeg foretrækker at arbejde med intensiv psykodynamisk korttidsterapi (ISTDP), og jeg har arbejdet med metoden i mere end ti år. Er det din første terapi, eller har du været i terapi før, er ISTDP et godt valg. Hvis problemerne kommer igen, kan det betyde, at problemerne har fungeret som et låg over andre problemer, og at der er brug for en terapi, der som ISTDP ser på ubevidste følelser bag dine tanker.

ISTDP er en terapiform, der har vist vedvarende og tiltagende effekt efter terapiens afslutning.