Stress

Jeg har mere end 10 års erfaring med behandling af stress. I behandlingen indgår rådgivning, coaching og terapi, alt efter hvad der virker bedst for dig.

Jeg kan tilbyde kort ventetid, så kontakt mig allerede i dag på telefon 22 64 03 64. Du kan se mine træffetider her, men du er også velkommen til at prøve at ringe med det samme.

Skriver du en mail, sender en sms eller ringer, svarer jeg med det samme eller senest indenfor af 24 timer. 

Alle psykologer har tavshedspligt, og andre sundhedspersoner vil ikke blive oplyst om din henvendelse og behandling.

Mine stress behandlings forløb varer typisk fra 1 - 10 konsultationer, men længere hvis stressen har udviklet sig til udbrændthed. Mit råd er derfor at søge hjælp tidligt. Klik her for at læse mere om stress og udbrændthed.

Den offentlige sygesikring yder ikke tilskud til behandling af stress, men stress kan være resultatet af angst og depression, som medlemmer af sygeforsikringen "danmark" kan få tilskud til.

Du kan se mine priser her, bemærk at jeg afsætter god tid til dine behandlinger, og du vil ikke møde andre af mine klienter, når du kommer eller går. Én konsultation varer 60 minutter eller mere efter aftale.

Jeg er autoriseret af psykolognævnet og kan tilbyde dig både erfaring og engagement i trygge rammer i Psykologhuset Park Allé, som ligger midt i Århus 

Kontakt mig på Telefon 22 64 03 64Send SMS eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Om Stress

Stress er en psykisk og fysisk reaktion på krævende livsomstændigheder. Men man får ikke nødvendigvis stress af at have travlt, man får stress af de opgaver, man ikke når, ikke kan løse eller ikke har kontrol over. Stress ligner angst, men mens stress ofte kan dæmpes af ferie, aflastning i opgaver, midlertidig sygemelding eller opløsning af parforhold, er angst mere grundlæggende, og den synes vedblivende, uanset hvor meget man lykkes i sit liv. Du kan læse mere om angst her.

Stress kan være hensigtsmæssig og opbyggende, når man kortvarigt presser sig til at yde lidt ekstra. Men stress er psykisk og fysisk skadelig i længden, og langvarig stress kan medføre fysiske og psykiske problemer. Når vi er under pres tilføres stresshormoner til blodet, og kroppen bliver parat til kamp og skader. Desværre gør hormonerne også at kroppens vedligehold og genopbygning sættes på pause, og det kan hverken mennesker, dyr eller planter holde til i længere tid. De får en belastningsreaktion, og pludselig er deres ydeevne stærkt reduceret.

Symptomer på stress kan være at daglige rutiner ikke længere udføres ubesværet, man glemmer at låse døre, mails bliver ikke besvaret, og regninger ikke betalt. Navne er svære at huske, og børnene får færre krammere. Appetitten vokser eller svinder, motionen skæres fra, sexlysten daler, og desværre bidrager symptomerne i sig selv til mere stress.

Udbrændthed opstår i tilslutning til svær eller langvarig psykosocial belastning, og karakteriseret ved depressive eller angstprægede symptomer samt oplevelsen af tab af selvkontrol.

Sammenhængen mellem særlige påvirkninger i arbejdslivet og udbrændthed er kun svagt dokumenteret, men arbejdsforhold med høje krav og lav indflydelse tænkes at have indflydelse. Tilstanden opstår desuden ofte som følge af langvarige og intense emotionelle påvirkninger og sociale interaktioner, eller i job hvor hjælp og service står centralt, som for eksempel i pleje arbejde med mennesker og/eller i familie og hjem. 

Store og talrige opgaver sammen med lav indflydelse opleves også i parforhold og opgaverne relateret til hjem og dagligdag, og udbrændthed ofte er forbundet med en stræben efter at gøre det bedst muligt sammen med en tilbøjelighed til at undgå selvbeskyttende “nej/stop” følelser.

Stress og udbrændthed kan behandles med psykologisk rådgivning, coaching og terapi, hvor udbrændthed behøver mest terapi. Stærkt forenklet kan man sige at psykologisk rådgivning handler om at forstå kroppens stressignaler, lære at reagere på dem og tage beskyttende tiltag. Coaching er rettet mod at planlægge og strukturere sit liv - især arbejdsliv - i forhold til personlige styrker og svagheder. Terapi er dybere og tager længere tid, men har den fordel at antallet af psykiske valg - både bevidste og især ubevidste, bliver mere beskyttende, så de stressende situationer ikke længere får lov at invadere din fysik og psyke.

 

Kontakt mig på Telefon 22 64 03 64Send SMS eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.