Supervision

Jeg superviserer psykologer og andre faggrupper både individuelt og i grupper. Hvis supervision afholdes hos mig skal vi begrænse os til fire deltagere. Individuel supervision varer én time eller mere og gruppesupervision halvanden til tre timer. Prisen er 1250 kr. pr time uanset antal supervisander.

Jeg er autoriseret af Psykolognævnet, og hvis du er psykolog, kan du medregne min supervision til dit autorisationsforløb.

Min supervision foregår på et dynamiske grundlag. Dette betyder, at vi både ser på dine klienters/medarbejderes udtryk, og med omsorgsfuld opmærksomhed tager os af de personlige dynamikker, du agerer i forhold til og udtrykker, når du møder andre mennesker. Du skal derfor være indstillet på, at din personlige udvikling som terapeut eller leder vil få samme opmærksomhed som sagsspecifik hjælp og vejledning.

Ved gruppesupervision arbejder vi desuden med refleksion og indre oplevelser fra resten af gruppen.

Som autoriseret psykolog kan jeg tilbyde dig supervision med både erfaring og engagement i trygge rammer centralt i Århus C. Ved supervision andet sted end min adresse andrager transporttid 500 kr. pr time. Transportomkostninger afregnes iflg. aftale.