KAT: Kognitiv AdfærdsTerapi

I KAT er udgangspunktet, at vores følelser og selvværd er bestemt af, hvordan vi strukturerer verden ved hjælp af tænkning, antagelser og evalueringer.

I KAT arbejdes med at identificere fastlåsende tanke- og adfærdsmønstre og at erstatte disse med mere realistiske og mere udviklende måder at omgås sig selv og andre på. Ligesom ISTDP er den kognitive adfærdsterapi underbygget af klinisk forskning.

Kognitiv terapi foretrækkes, når man ønsker at holde sig på et mere bevidst tanke- og adfærdsmæssigt niveau med mindre følelsesmæssig oplevelse. Den kognitive adfærdsterapi har i undersøgelser vist god effekt overfor især fobier og depression.

Dog kan psykiske udfordringer være en sammenblanding af flere påvirkninger, og det kan derfor være hjælpsomt at arbejde følelsesmæssige konflikter som ligger nedenunder tanker og adfærd.

Min erfaring er, at kognitiv terapi med fordel kan kombineres med psykodynamiske terapi, der giver følelsesmæssige oplevelser mere opmærksomhed.

Jeg arbejder med kognitiv adfærdsterapi i kombination med psykodynamisk psykoterapi, og jeg kan som autoriseret psykolog tilbyde dig både erfaring og engagement i trygge rammer centralt i Århus C.