Kognitiv adfærdsterapi (KAT)

I kognitiv adfærdsterapi (KAT) er udgangspunktet, at vores følelser og selvværd er bestemt af, hvordan vi strukturerer verden ved hjælp af tænkning, antagelser og evalueringer.

I KAT arbejdes med at identificere fastlåsende tanke- og adfærdsmønstre og at erstatte disse med mere realistiske og mere udviklende måder at omgås sig selv og andre på. Ligesom ISTDP er den kognitive adfærdsterapi underbygget af klinisk forskning.

Kognitiv terapi foretrækkes, når man ønsker at holde sig på et mere bevidst tanke- og adfærdsmæssigt niveau med mindre følelsesmæssig oplevelse. Den kognitive adfærdsterapi har i undersøgelser vist god effekt overfor især fobier og depression.

Ofte er psykiske udfordringer dog en sammenblanding af flere påvirkninger, og det kan derfor være svært at afhjælpe dem udelukkende ved at arbejde med tanker og adfærd.

Min erfaring er, at kognitiv adfærdsterapi med fordel kan kombineres med de psykodynamiske terapi, der giver følelsesmæssige oplevelser mere opmærksomhed.

Jeg arbejder med kognitiv adfærdsterapi i kombination med psykodynamisk psykoterapi, og jeg kan som autoriseret psykolog tilbyde dig både erfaring og engagement i trygge rammer centralt i Århus C.