Imago parterapi

Imago betyder billede, og imagoet repræsenterer et idealiseret - og ikke helt realistisk - billede af en betydningsfuld skikkelse fra barndommen. Et imago som vi bevidst og/eller ubevidst medbringer i vores eget parforhold. Men mens Imagoet fungerede i vores første familie, kan det være destruktivt i parforholdet.

Den relation som Imagoet aktiverer, er sjældent gennemskuelig og åbenbar. De fleste af os kan registrere vores egen og partnerens utilfredshed, men vi forstår ikke, hvorfor vi bliver så nærtagende. Udfordringen er, at imagoet har lært at ignorere vores sår, de sår som vi netop søger helet, og hvis partneren har lignende sår, ignorer vi også dem. Efterhånden holder parforholdet op med at være den fantastiske fortælling, som vi i begyndelsen så os selv som hovedpersoner i. Vi trækker os tilbage, og vi mister lysten til både at give og modtage i parforholdet.

Uheldigvis er dette mønster - med at afvise nærhed, indtil den ikke længere tilbydes - desværre ikke en sjældenhed. Afvisningen beskytter vore følelser, og den er oftest skabt som løsning på fortidens smertefulde erfaringer, men den hindrer os i følelsesmæssig nærhed og forståelse. Løsningen fungerede måske i vores første familiesystem, men i vores eget parforhold, skaber den smerte, kamp og tristhed.

En af parforholdets bedst bevarede hemmeligheder er, at forelskelsen og kærligheden er to meget forskellige oplevelser. Den ene er oftest brusende, kortvarig og flygtig mens den anden er rolig, dyb og bestående. Den uro og de misforståelser, som har været ubevidste i forelskelsen, presser på, når forelskelsens flygtighed viser sig, og et brud synes at være den letteste løsning. Et brud kan være løsningen, men faren for, at de samme problemer gentager sig i et nyt forhold, er svær at overse.

Tit lever vi med uroen og misforståelserne i lang tid, og det bliver en fast tilstand, som blokerer udviklingen af forelskelse til kærlighed. Under punktet Spørgsmål til forholdet er der eksempler på spørgsmål, der kan pege på, om I skal søge terapeutisk hjælp til at åbne op for en ny og varmere kommunikation i jeres parforhold.

Imagodialogen, også kaldet den anerkendende dialog, er et redskab, der giver struktur og får tempoet ned. I imagodialogen skiftes man til at være fortæller og lytter, hvilket skaber tryghed og forståelse med plads til nye oplevelser. Gennem øvelse og brug af dette redskab vil I opdage, at langsomme diskussioner er at foretrække frem for evige og endeløse. Efterhånden opstår en ny og naturlig måde at tale sammen på, og de uvante fornemmelser, som dialogformen giver i starten, glider i baggrunden.

Jeg har arbejdet med Intensiv Imago Parterapi i 10 år og kan som eksamineret parterapeut og autoriseret psykolog tilbyde jer både erfaring og engagement i trygge rammer centralt i Århus C.