MUS: Medicinsk Uforklarede Symptomer

Det mentale kan også være fysisk

 

Hvad er Medicinsk Uforklarede Symptomer? MUS er en tilstand, hvor grundig undersøgelse af kroppen ikke finder en vævsskade, som kan forklare smerter og nedsat funktion. MUS hører under diagnosen funktionelle lidelser. En diagnose der ofte opfattes negativt, som om lidelserne tjener et bevidst formål. Dette er dog langtfra tilfældet. Lidelserne ses ofte hos personer, der oplever, at det er svært at stå ved egne behov, og som er utrygge ved at mærke og dele deres følelser. "Funktionelle lidelser" burde derfor hedde "Funktionshindrende lidelser".

Op til 8% af patienter hos praktiserende læger har medicinsk uforklarede symptomer, og ofte er årsagen, at normale følelsesmæssige reaktioner opleves som farlige. Forklaringen er at finde i, at besværlige følelser som f.eks sorg og vrede er blevet afvist, eller man er blevet belønnet for at "glemme" dem. At mærke følelserne fremkalder derfor med tiden automatisk angst, og for at slippe af med angsten henvises følelserne til det ubevidste. Men følelser forsvinder ikke bare, så når samme følelser nu presser på for at blive følte og lyttet til, fremkalder følelserne fysiske angstsymptomer, som dem illustrationerne viser.

Det autonome nervesystem styrer angstsymptomerne i kroppen, og et højt angstniveau kan ubevidst blive det normale for kroppen, hvilket på længere sigt kan medføre trætheds- og smertetilstande.

Angsten kan påvirke dig fysisk på tre måder: 

  • Angsten kanaliseres ud i kamp- og flugtsystemet (sympatiske nervesystem), og kan eksempelvis være overfladisk vejrtrækning, spænding i skuldre, ryg eller hele kroppen, spændingshovedpine og PNES (psykogene non-epileptiske anfald).
  • Angsten kanaliseres ud i hvile- og fordøjelsessystemet (parasympatiske nervesystem) og giver ubalancer i de indre organer, som blandt andet kan vise sig ved forhøjet blodtryk, kvalme, hård mave/diarre eller gelé fornemmelse i ben med usikker gang til følge.
  • Angsten påvirker tænkning og sanser, hvilket eksempelvis kan opleves som forvirring, manglende hukommelse, uskarpt- eller tunnelsyn, ringen for ørerne, lokal kropslig følelsesløshed og svimmelhed/besvimelse.

Behandling af MUS

MUS kan behandles med psykoterapi. Intensiv psykodynamisk terapi (ISTDP) har vist sig virksom og fører ikke alene til reduktion af MUS, men også til mere selvværd og livsenergi.

Kort fortalt foregår behandlingen i to trin:

  1. Undersøgelse af følelsesvækkende oplevelser for at skabe bevidsthed om følelser, som er ladet med angst, d.v.s. man har fået fobi overfor en eller flere følelser. Følelsesforbier rummer samme dynamikker som andre fobiske tilstande.
  2. Eksponering er en velafprøvet teknik, som virker på fobier. Eksponering handler om at nærme sig det skræmmende eksempelvis en edderkop eller en følelse. Situationen aktiverer det autonome nervesystem, men i stedet for at stikke af - fysisk eller i tanker, bliver vi i situationen længe nok til at mærke, at intet farligt sker. Eksponering til "farlige" følelser sker ved at øve sig i at mærke og rumme følelserne samt sætte ord på dem.

Du kan læse mere om behandlingsmetoden via fanen ISTDP, som du finder under "Terapi"