Depression

Kun kort ventetid - du kan se mine træffetider her, men du er også velkommen til at prøve at ringe med det samme på

Telefon 22 64 03 64

Send SMS

Sender du en mail, en sms eller indtaler besked, svarer jeg med det samme eller i løbet af 24 timer. 

Et depressions behandlings forløb varer typisk fra 6 - 24 konsultationer.

Tegn på depression

Typiske tegn på depression er, at dit humør er bedre om aftenen end om morgenen. Dette kan gøre, at du går senere i seng og står senere op, hvilket mindsker, at "flokkens aktivitet og samarbejde" kan have sin helende virkning.

Andre tegn kan være at du bliver ligeglad med dig selv, fjernhed, selvmordstanker, angst, opfarenhed, ubeslutsomhed, udsædvanlige og foruroligende levende drømme, uforløsende gråd mm.

Depression er en tilstand, der ofte fører til, at du ikke rigtigt kan mærke dine sædvanlige følelser og i stedet bliver mere selvkritisk samt oplever tab af interesser og nedsat energi. Depression kan variere fra en fornemmelse af melankolsk ubeslutsomhed, til en sort energiopslugende modløshed

Depression ledsages ofte af kropslige symptomer såsom søvnbesvær, manglende sexlyst, koncentrationsbesvær og langsomhed. 

Uvant kraftige følelsesmæssige reaktioner, f.eks. vrede og tristhed kan også være symptomer på depression. Vreden kan opleves som uforståelig aggressiv og tristheden som et følelsesmæssigt energiforladt “gråvejr”.

Overvej at kontakte din læge eller en psykolog, hvis du har mistanke om depression, jo hurtigere du kommer i gang med behandling, jo lettere vil det være at komme ud af depressionen.

Hvis du har brug for et depressions tjek her og nu, kan du tage en test via dette link.

Om Depression

Depression kan sammenlignes med et opløsningsmiddel, som tager alt. Tomhed skiftende med selvbebrejdelser og modløshed er i værste fald det eneste, der er tilbage af et tidligere livfuldt følelsesliv. Og uden følelser intet indre kompas - tænk på hvor meget retning og energi, der er i kærlighed, glæde, sorg, vrede og frygt. 

Vores hjerne er oprindeligt udviklet til et vandrende liv i mindre flokke på de store sletter, og hjernen har ikke ændret sig afgørende siden da. Af og til kan flokmedlemmer have oplevet hændelser, som har ført til voldsom sorg og aggression.

Depression har formodentligt haft overlevelsesmæssig værdi ved at lukke følelsesmæssig ned for de ramte, så de ikke udadreagerede og bragte sig selv og flokken i fare. Men dengang har flokkens vilkår med aktivitet og samarbejde bragt medlemmet ud af depressionen, hvilket ikke på samme måde sker i vores måde at leve på i dag.

Psykoterapeutisk behandling skal derfor aktivere et nærværende samarbejde og herigennem genoplive og rumme følelser samt fremme nye og mere selv-venlige tanker.

Depressionsbehandling, som fokuserer på både følelser og tanker, og får dem til at tale sammen i stedet for at kæmpe om at at få plads, giver ikke kun lindring, men vil også virke som vaccination mod fremtidige depressioner.

Kontakt mig på telefon 22 64 03 64 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.