ISTDP

Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy

ISTDP er en konfronterende men venlig form for psykoterapi, der er specielt effektiv i forhold til angst, depression, stress, lavt selvværd og medicinsk uforklarlige symptomer (MUS). I ISTDP arbejdes med indre følelsesmæssige konflikter, forestillinger og tanker samt de forsvar, vi oftest reagerer med. Det er en terapi der er i undersøgelser viser god effekt, samt at effekten er blivende og tiltager over tid. 

I ISTDP arbejdes med, at tydeliggøre bevidste og opdage ubevidste tanker og vaner, som opretholder og forsvarer at vores behov er uønskede. Forsvar har vi alle har brug for, og ganske ofte tjener de os uden væsentlige gener. Desværre kan disse forsvar udvikle sig og blive mere og mere begrænsende for vores udvikling.

Vi kan som børn have oplevet og lært, at nogle af vores følelser og behov ikke kunne håndteres og var uønskede. Det helt unikke ved netop os blev overset og omformet. Det vi lærte var, at føle angst i forhold til det, vi mærkede og regulere angsten ved hjælp af forsvar, som forhindrer at mærke.

Følelser er kropslige signaler, og de giver os tanker samt ideer og impulser til handling. Ikke alle følelser skal føre til handling, men hvis angst og forsvar blokerer for, at du kan mærke dem, har du ikke noget valg. Kan du give plads glemte følelser, vil nye muligheder at dukke op.

Vores kernefølelser er glæde, sorg, vrede, afsky, overraskelse og frygt (frygt kommer udefra og angst indefra - fra forbudte følelser). Når vi frie af fortidens begrænsninger og ikke forsvarende, kan vi rumme vores kernefølelser og uanset, de kan være smertende, rummer de tilbud om liv og retning.

Et forsvar kan eksempelvis være at bagatalisere ubehagelige og stressende oplevelser. Du fortæller dig selv, at dette ubehag jo er noget, alle andre lever med med, og forfalder til ønsketænkning om at din voksende angst og anspændthed nok forsvinder af sig selv. Dette er desværre sjældent tilfældet, og i stedet vil stressen stige.

Når man arbejder med forsvar, er tid og omhyggelighed en væsentlig faktor. Jeg anbefaler derfor, at du vælger to eller tre timer til første konsultation. Længere konsultationer koster lidt mindre pr time. Du kan se oplysninger herom under fanen “Priser"

Du kan forvente at tempo og proces tilpasses individuelt til dig, men som navnet antyder, er ISTDP relativt intens i forhold til andre terapiformer, og formen kan derfor opleves som udfordrende.