Henvisning, tilskud eller...

Hvis du er henvist til psykologbehandling af din læge, kan du i reglen få tilskud fra offentlige til behandling hos en psykolog med ydernummer. Men da der kun er oprettet et begrænset antal ydernumre, kan kun en del af psykologerne tilbyde behandling med offentligt tilskud. Jeg har ikke ydernummer, og du kan derfor ikke få tilskud fra det offentlige til terapi hos mig.

Tilskudsordningen fra det offentlige er en økonomisk hjælp til klienterne, men koster at administrere for psykologen, samt indeholder begrænsninger der ikke er psykologisk begrundede. Hos mig går hele honoraret til terapi til dig, og terapien kan optimeres i forhold til individuelle og praktiske hensyn.

Da ydernummerpsykologer i Århus tillige ofte har ventetid, kan det være, at følgende vil have din interesse:

Har du henvisning fra din læge, men venter på at komme til hos en ydernummerpsykolog, kan jeg tilbyde et begrænset antal konsultationer til reduceret pris. Honoraret er 800 kr. pr konsultation for maksimalt tre konsultationer. Er du medlem af sygeforsikringen  "danmark" kan du få tilskud på 300 kr pr. session i henhold til henvisningsårsager 1-11

Jeg afsætter to timer til hver aftale, hvilket betyder:

- at vores samtaler varer 60 minutter, og ikke 45-50 minutter som overenskomsten med sygesikringen begrænser samtaler til at vare.

- og at jeg er omhyggeligt forberedt og har brugt tid på efterbearbejdning af indtrykkene fra vores foregående aftale.

- at vi har tid til at afslutte uden at skulle stoppe midt i noget betydningsfyldt for dig.

- at du ikke vil møde andre af mine patienter i venteværelset.

For betalingen gælder særligt, at den første konsultation betales ved timens afslutning samtidig med, at de to næste betales forud - i alt 2400 kr. Desuden gælder, at du ikke kan flytte de aftalte tider, samt at indbetalinger ikke tilbagebetales, såfremt du melder afbud.

NB: Ønsker du at gøre brug af ovenstående, er det vigtigt, at du meddeler mig dette i din første kontakt til mig, da jeg ellers vil fakturere dig mit normale honorar.